Esityslista Sagik ry:n syyskokous 2016

Aika: Perjantaina 09.12.2016 klo 18.00

Paikka: Nurmipolku 58, 47490 MANKALA(Iitti)

Kutsutut: Yhdistyksen jäsenet ja hallitus

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Skype-ohjelman välityksellä. Mikäli haluat

osallistua Skypen kautta, lähetä kontaktinvaihtopyyntö nimimerkille virve.heikki (Virve

Heikki) ja soita edellämainitulle henkilölle skypen kautta kokousaikana.

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja tarvittaessa ääntenlaskijoiden (2) valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

6. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

7. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista ja

agikissa-lehden ilmoitushinnoista.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10. Muut asiat

 Suunnitteilla olevien yhdistyksen tapahtumien kartoitus

 Sponsoritilanne

 Muut esille tulevat asiat

11. Kokouspöytäkirjan tarkistus ja vahvistus

Tervetuloa päättämään yhdistyksen asioista!

Hallitus