Laatimispäivä 17.5.2018

Rekisterinpitäjä
Suomen Agility Kissat ry
Kiveliöntie 5 B 11
45100 Kouvola

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sanna Noronen
Kiveliöntie 5 B 11
45100 Kouvola
sanna.noronen@gmail.com

Rekisterin nimi
SAGIK ry jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään jäsenasioiden hoitamiseen ja yhdistyksen toimintaan liittyvään viestintään liittyen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötietorekisteriin tallennetaan jäsenen nimi, sähköpostiosoite ja katuosoite. Sähköpostiosoitetta käytetään jäsenten tavoittamiseen ja jäsenlaskujen toimittamiseen. Katuosoite kerätään jäsenetuihin kuuluvan jäsenlehden toimittamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Liittyessään yhdistyksen jäseneksi henkilö lähettää omalla suostumuksellaan henkilötietonsa rekisteriin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
B ATK:lla käsiteltävät tiedotVain SAGIK ry:n jäsensihteerillä ja verkkoaineistovastaavalla on pääsy jäsenrekisteriin.

Henkilötiedot on tallennettu pilvipalveluun jonka suojaus noudattaa Euroopan yleistä tietosuojaasetusta (GDPR) ja varmuuskopioitu suojatulle tietokoneelle.

Tarkastusoikeus
Jokaisella SAGIK ry:n jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tietojen tarkistuksesta tulee lähettää SAGIK ry:n nettisivujen henkilötietojen muutos- ja tarkastuslomakkeella. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella SAGIK ry:n jäsenellä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tietojen korjauksesta tulee lähettää SAGIK ry:n nettisivujen henkilötietojen muutos- ja tarkastuslomakkeella. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Pyyntö tietojen poistamisesta tulee lähettää SAGIK ry:n nettisivujen
henkilötietojen muutos- ja tarkastuslomakkeella. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä