Kutsu Suomen Agility Kissat ry:n kokoukseen

 

Aika: Perjantaina 29.01.2016 klo 18.00 (Yhdistyksemme säännöissä koolle kutsumiseen riittää 7 päivää, tämä selvennyksenä kaikille)

Paikka: Nurmipolku 58, 47490 MANKALA

Kutsutut: Yhdistyksen jäsenet ja hallitus

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Skype-ohjelman välityksellä

Mikäli haluat osallistua Skypen kautta, lähetä kontaktinvaihtopyyntö nimimerkille Virve Heikki ja soita edellämainitulle henkilölle skypen kautta kokousaikana.

 

Esityslista

 

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien (2) ja tarvittaessa ääntenlaskijoiden (2) valinta
  3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  1. Esityslistan hyväksyminen
  1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
  1. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  1. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista ja agikissa-lehden ilmoitushinnoista.
  1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  1. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10.Muut asiat
Suunnitteilla olevien yhdistyksen tapahtumien kartoitus

Sponsoritilanne

Muut esille tulevat asiat

 

 

Tervetuloa päättämään yhdistyksen asioista!

Hallitus