Kutsu Suomen Agility Kissat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

26

Aika: Perjantaina 12.6.2015 klo 18.00

Paikka: Nurmipolku 58, 47490 MANKALA

Kutsutut: Yhdistyksen jäsenet ja hallitus

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Skype-ohjelman välityksellä.

Mikäli haluat osallistua Skypen kautta, lähetä kontaktinvaihtopyyntö

nimimerkille Virve Heikki ja soita edellämainitulle henkilölle skypen kautta

kokousaikana.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja

tarvittaessa ääntenlaskijat (2)

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 7. Vuoden 2015 agikisojen ja –tapahtumien kartoitus

8. Yhdistyksen sääntöjen päivitys

9. Myyntipöydän pitäminen

10. Muut esille tulevat asiat

Hallitus