pienilogo

 

Kutsu Suomen Agility Kissat ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Aika: Keskiviikkona 29.06.2016 klo 18.00

Paikka: Nurmipolku 58, 47490 MANKALA

Kutsutut: Yhdistyksen jäsenet ja hallitus

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Skype-ohjelman välityksellä.

Mikäli haluat osallistua Skypen kautta, lähetä kontaktinvaihtopyyntö

nimimerkille Virve Heikki ja soita edellämainitulle henkilölle skypen kautta

kokousaikana.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja

tarvittaessa ääntenlaskijat (2)

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään esityslista

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vuoden 2016 agikisojen ja –tapahtumien kartoitus

8. Muut asiat

Hallitus